Doel & Aanleiding

 • 1

  Overleg tussen directies zeehavenbeheerders t.b.v. onderlinge afstemming en gezamelijke sector-belangenhartiging.

 • 2

  Aanspreekpunt van zeehavens voor overleg en afstemming met Rijk over beleidsontwikkeling Rijk en EC.

 • 3

  Noodzakelijke afstemming met betrokken branche- en belangenorganisaties uit nautisch-maritieme sector.

Organisatie

Werkwijze

 • Kwartaaloverleg directies zeehavenbeheerders Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland.
 • Organisatie en kennis: vanuit deelnemende zeehavenbeheerders.
 • Agenda: uitsluitend overstijgende zaken van algemeen havenbelang agenderen in BOZ, rest in eigen regio.
 • Deelname aan Europa-overleg van Nederlandse ESPO-leden.
 • Deelname aan Ambtelijk kwartaaloverleg met Rijk (I&M, EZ en BOZ = IMEB)
 • BOZ kent regionale organisatie: deelnemers organiseren tussentijds contact, afstemming en betrokkenheid met regionale havenbeheerders.
  • GZP - Noordelijke zeehavens
  • HA - Noordzeekanaal-havens
  • HbR - Dordrecht
  • HbR, Moerdijk en ZSP - Vlaams Nederlandse Delta / Zeehavenoverleg

Activiteiten

2017

2016

 • oktober

  Gelijk Speelveld en de positie Nederlandse zeehavens

  Inbreng HbR-BOZ over de Positie van de Nederlandse zeehavens voor het  Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Maritieme Strategie.

2015

 • december

  uitnodiging Wetenschapsdag van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) op vrijdagmiddag 18 dec 2015 van 13h-16h bij Connect in Delft

 • januari

  BOZ-brief Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingsplicht.

2014

 • november

  BOZ-brief aan Staatsecretaris over standpunt over NS-Spooraansluitingen.

 • september

  uitnodiging BOZ aan stakeholders over Herijking Rijkszeehavenbeleid.

 • juli

  reactie van BOZ op aankondiging van de EC over onderzoek naar belastingvoordelen Nederlandse Zeehavens.

 • juni

  reactie van BOZ op brief en onderzoek I & M.

 • januari

  BOZ-brief Inbreng voor Herijking Rijkszeehavenbeleid.

2013

 • oktober

  Stakeholdersbijeenkomst over herijking Rijkszeehavenbeleid.

 • oktober

  Bijdrage conferentie windparken op zee en haveneconomie.

 • september

  Breed ondersteunde BOZ-brief aan Tweede Kamer over EC-voorstel, Havenverordening.

 • juli

  Kennismakingsgesprek met directeur Maritiem Beleid I&M.

 • juni

  BOZ-brief aan Tweede Kamer over spoorvervoer ProRail-Keyrail.

 • mei

  Coördinatie standpuntbepaling EC-voorstel vennootschapsbelasting.

 • april

  Besluit deelnamen Havenschap Moerdijk.

2012

 • juni

  Brief aan I&M duurzaamheidsindicatoren + Havenmonitor.

Contact

Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.