Doel & Aanleiding

 • 1

  Overleg tussen directies zeehavenbeheerders t.b.v. onderlinge afstemming en gezamelijke sector-belangenhartiging.

 • 2

  Aanspreekpunt van zeehavens voor overleg en afstemming met Rijk over beleidsontwikkeling Rijk en EC.

 • 3

  Noodzakelijke afstemming met betrokken branche- en belangenorganisaties uit nautisch-maritieme sector.

Organisatie

Werkwijze

 • Kwartaaloverleg directies zeehavenbeheerders Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en North Sea Port.
 • Organisatie en kennis: vanuit deelnemende zeehavenbeheerders.
 • Agenda: uitsluitend overstijgende zaken van algemeen havenbelang agenderen in BOZ, rest in eigen regio.
 • Deelname aan Europa-overleg van Nederlandse ESPO-leden.
 • Deelname aan Ambtelijk kwartaaloverleg met Rijk (I&M, EZ en BOZ = IMEB)
 • BOZ kent regionale organisatie: deelnemers organiseren tussentijds contact, afstemming en betrokkenheid met regionale havenbeheerders.
  • GSP - Noordelijke zeehavens
  • HA - Noordzeekanaal-havens en Den Helder
  • HbR - Dordrecht
  • HbR, Moerdijk en North Sea Port - Vlaams Nederlandse Delta / Zeehavenoverleg

Activiteiten

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 • oktober

  Brief - BOZ-reactie Green Deal Zeevaart–Zeehavens–Binnenvaart

  Brief aan mevrouw Brigit Gijsbers (Directeur Maritieme Zaken) en de heer Jan Schreuder (Projektleider Green Deal), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • april

  Brief - steun voor de aanpassing van het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer

  Brief aan de heer Jan Hendrik Dronkers, Directeur Generaal Maritiem Beleid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de heer Helmut Rein, Chairman of the UNECE ADN Safety Committee.

2017

2016

 • oktober

  Inbreng Havenbedrijf BOZ rondetafelgesprek Maritieme Strategie

  Inbreng HbR-BOZ over de Positie van de Nederlandse zeehavens voor het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Maritieme Strategie
 • oktober

  Gelijk Speelveld en de positie Nederlandse zeehavens

  Inbreng HbR-BOZ over de Positie van de Nederlandse zeehavens voor het  Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Maritieme Strategie.

2015

 • december

  uitnodiging Wetenschapsdag van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) op vrijdagmiddag 18 dec 2015 van 13h-16h bij Connect in Delft

 • januari

  BOZ-brief Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingsplicht.

2014

 • november

  BOZ-brief aan Staatsecretaris over standpunt over NS-Spooraansluitingen.

 • september

  uitnodiging BOZ aan stakeholders over Herijking Rijkszeehavenbeleid.

 • juli

  reactie van BOZ op aankondiging van de EC over onderzoek naar belastingvoordelen Nederlandse Zeehavens.

 • juni

  reactie van BOZ op brief en onderzoek I & M.

 • januari

  BOZ-brief Inbreng voor Herijking Rijkszeehavenbeleid.

2013

 • oktober

  Bijdrage conferentie windparken op zee en haveneconomie.

 • oktober

  Stakeholdersbijeenkomst over herijking Rijkszeehavenbeleid.

 • september

  Breed ondersteunde BOZ-brief aan Tweede Kamer over EC-voorstel, Havenverordening.

 • juli

  Kennismakingsgesprek met directeur Maritiem Beleid I&M.

 • juni

  BOZ-brief aan Tweede Kamer over spoorvervoer ProRail-Keyrail.

 • mei

  Coördinatie standpuntbepaling EC-voorstel vennootschapsbelasting.

 • april

  Besluit deelnamen Havenschap Moerdijk.

2012

 • juni

  Brief aan I&M duurzaamheidsindicatoren + Havenmonitor.